Pitanja za koje imamo odgovore

Potrošači

Ko su kupci?

93% najvećih svetskih korporacija kontinualno uče o svojim aktuelnim i potencijalnim kupcima. Upravo jedan od kritičnih faktora koji ih čini uspešnim. Bez obzira na to da li poslujete na B2B, B2C ili nekom drugom tržištu, možemo da obezbedimo nova ili proširimo postojeća saznanja o Vašim aktuelnim i potencijalnim kupcima. Koristeći najnaprednije istraživačke tehnike, možemo prepoznati različite tipove kupaca i za svaki možemo da formiramo sociodemografski, psihološki i bihejvioralni profil. Takođe za svaki identifikovani segment tržišta možemo da odredimo veličinu i tržišni potencijal.

 

Šta kupci misle?

Ukoliko želite da saznate kakvo je mišljenje Vaših kupaca ili neke druge ciljne javnosti po nekom pitanju, možemo da sprovedemo ispitivanje javnog mnjenja uz pomoć onlinei offline anketa u kojima će ispitanici uživati i na kraju biti nagrađeni. Tako dobijamo ono što Vam treba, a ujedno osnažujemo Vašu vezu sa kupcima. Ispitivanje mnjenja možemo da sprovedemo i mežu Vašim zaposlenima, posetiocima Vaše internet strane, među Vapim dobavljačima ili bilo koji drugim stejkholderima koji su važni za Vaše poslovno odlučivanje.

 

Kako se kupci ponašaju?

Bihejvioralni podaci daju preciznu ali i ne tako detaljnu sliku o Vašim potrošačim. Ovo je glavni razlog zbog kojeg se većina naših klijenata odluči da postojeće podatke porširi podacima sakupljenim kroz ankete i intervjue. Ovako se dobija uvid u obrasce ponašanja potrošača koje inače izlaze iz Vašeg svakodnevnog polja vidljivosti koje omogućuju tehnologije koje posedujete. Možemo da identifikujemo mehanizme ponašanja koji su važni za: stvaranje upotrebne vrednosti (vrednosti za kupca), zadovoljstvo kupaca, dobru usmenu preporuku, lojanost kupaca i ponovoljanje kupovine.

 

Šta kupci žele?

Koristeći kvalitativne i kvantitativne istraživačke metode, možemo da dobijemo saznanja koje ispitanici nisu u stanju verbalno da artikulišu. Ovo je izuzetno važno kako bi se stekli istiniti, neiskrivljeni odgovori na to šta su ispitanici videli, čuli, dodirnuli, okusili, osetili itd. Kroz niz eksperimenata, možemo da otkrijemo šta aktivira „dugme za kupovinu“ i time osnažimo Vaše marketing napore.

 

Da li postoje različiti tipovi kupaca?

Snažno zastupamo segmentaciju tržišta na osnovu pouzdanih i aktuelnih podataka. Naše iskustvo pokazuje da su bihejvioralni faktori kao što su frekvencija, skorost i monetarna vrednost kupovine jaka polazna tačka za proces segmentacije. Mi, kao i većina naših klijenata, imamo običaj da ovom setu promenljivih dodamo i za stavovne, sociodemografske i psihografske promenljive sa ciljem da dobijemo dubinsko razumevanje različitih segmenata. Na ovaj način kreiramo algoritam i logiku za razvrstavanje postojećih kao i novih kupaca, što informiše Vašu marketing strategiju i pomaže Vašem marketing i prodajnom osoblju u efikasnom i efektivnom opsluživanju pravih kupaca za Vas. Takođe, znanje o tome ko su najatraktivniji kupci, kako da ih identifikujete i najlakše kontaktirate, dopušta Vam da izvučete maksimum iz svog marketing budžeta i povećate prinose na investicije u marketing.

 

Kako da poboljšam svoj proizvod ili uslugu?

Oni koji ih koriste znaju najbolje. Zbog toga bi kupce trebalo najpre pitati. Kako bi dobili jasnu sliku prednosti i nedostataka Vaših proizvoda i usluga iz perspektive Vaših kupaca, koristimo miks metoda. Ovako pažljivo biramo one kupce koji mogu biti Vaši najbolji konsultanti i pomažemo Vam da odredite oblasti i prioritete za poboljšanja.

 

Da li su moji kupci zadovoljni?

Zadovoljstvo kupaca je jedna od osnovnih marketing metrika koje uspešne kompanije redovno mere. Ipak, u većini slučajeva, i istraživač i klijent previđaju višeslojnost i višeznačnost ovog fenomena i za merenje zadovoljstva koriste jedno generičko pitanje. Za razliku od ove suboptimalne prakse, mi volimo da odemo u dubinu i da istražimo sve dimenzije zadovoljstva kao što su zadovoljstvo Vašom ponudom, zadovoljstvo iskustvom kupovine, zadvoljstvo uslugom itd. U ovoj analizi odlazimo i dalje i uspostalvjamo vezu između zadovoljstva i lojalnosti i pomažemo Vam da saznate da je u Vašem slučaju zadovoljstvo presudno za zadržavanje klijenta, i ako nije možemo da ustanovimo šta jeste. Tako možete da pomerite fokus sa održavanja visokog zadovoljstva kupaca na održavanje visoke lojalnosti kupaca.

 

Kako da optimizujem marketing miks?

Vrlo je verovatno da za svaki element marketing miksa imate više alternativa o kojima razmišljate, ali da niste sigurni koja kombinacija od mnogih ima najveće šanse za uspeh na tržištu. Ovo lako rešavamo empirijski i imamo tehnike koje mogu da Vam kažu koje su verovatnoće za uspeh na tržištu za svaki od marketing miksova koji mogu da se naprave od alternative o kojima razmišljate. Takođe, možemo da pronađemo i one marketing miksove o kojima niste razmišljali, a po kupcima bi bili veliki uspeh. Ukooliko pak nemate alternative, možemo ih generisati kroz primarno istraživanje.

 

Kako kupci i javnost doživljavaju moj brend?

Možemo da izmerimo percepciju potrošača po svakoj dimenziji i kreiramo preceptualno mupa koja će Vam pokazati gde se nalazite u odnosu na Vaše konkurente. Ovo je strateški izuzetno važno jer može lako da Vam pokaže da li Vas kupci razlikuju od konkurencije i po čemu. Alat takođe pokazuje najbolje šanse za repozicioniranje.

 

Tržište

Kuda ide tržište?

Možemo da Vam damo uvid u tržiše trendove kao i da pouzdano procenimo koliko je veliko tržište u jedinicama valute i u jednicama proizvoda/usluga. Možemo da Vam pomognemo da bolje upoznate ulazne barijere, kao i političko, ekonomsko, pravno, tehnološko i ekološko okruženje tržišta na koje biste želeli da prodrete. Naš panel eksperate će Vam takođe dati uvidu u šanse i pretnje koje postoje na tržištu od Vapeg interesovana. Naročito dobro poznajemo Veliku Britaniju, SAD, Kanadu, Australiju, kao i Ex-Yu zemlje.

Ko su naši konkurenti i kolike tržišne udele drže?

Možemo da Vam damo kompletnu listu Vaših direktnih i indirektnih konkurenata, sa specijalnostima, godišnjim obrtima, brojem zaposlenih, registrovanim brendovima i patentima, diferentnim prednostima, kontaktima i veličinama trenutnih tržišnih udela koje imaju.

Koliko brzo raste neko tržište?

Stopa rasta tržišta indicira zrelost tržišta i može da ukaže na to u kom pravcu treba strategija da se menja. Procenjujemo šta se dešava sa tržištem na osnovu godišnjeg obrta svih igrača na nekom tržištu kao i inputa od strane panela eksperata. Ovde možete da očekujete optimističku, najverovatniju i pesimistički projekciju tržišta za narednih 5 godina na osnovu istorijskih podataka iz prethodnih 8 godina.

Podaci i metode

Na koji način da pitam pitanja u upitniku?

Pravljenje efektivnog upitnika je miks nauke i umetnosti. Ukoliko prekontrolišemo nacrt Vašeg upitnika, možemo lako da damo predloge za poboljšanja načina na koji su pitanja formulisana kako biste izbegli neželjene efekte. Takođe, možemo da Vam pomognemo oko redosleda pitanja i optimizacije dužine samog upitnika.

Kako da poboljšam upitnik?

Optimizovani upitnik znači minimalni napor za Vaše ispitanike, a u isto vreme i brzo prikupljanje svih onih informacija koje želite da saznate. Optimizaciju sprovodimo tako što uzimamo u obzir niz faktora: ciljnu populaciju, tehniku intervjuisanja, prisustvo i iznost nagrade za ispitanike, vreme i mesto intervjuisanje, a pre svega ciljeva koje želite da postignete istraživanjem. Osiguravamo da Vaš upitnik pita prava i suštinska pitanja, da su pitanja poređana pravilno, da upintik koristi što manji broj reči i jednostavan jezik, da zahteva što kraću putanju oka i minimalan kognitivni napor. Pre nego što upitnik pustimo u opticaj sporvodimo pilot studiju kako bismo potvrdili da se upitnik „ponaša“ na očekivani način.

Kako da očistim već sakupljene podatke?

Kvalitet i pouzdanost zaključaka u konačnom zavisi od kvaliteta i čistoće sakupljenih podataka. Ne kaže se za uzalud „đubre u analizu – đubre iz analize. Bez obzora na to kako su podaci sakupljeni i obađeni, greške su neizbežne. Neke greške dolaze i od samih ispitanika, a neke od istraživača i anketara. No, kada već imate podatke na stolu moraćete da pokušate da ispravite sve propuste koji su oni u lancu pre Vas počinili. To za Vas možemo da učinimo mi. Mi možemo lako da otkrijemo slučajeve pravolinijskog, cik-cak, nepažljivog, nesavesnog, nepoštenog, proračunatog, brzog, duplikatnog, nekonzistentnog i/ili besmislenog odgovoranja i da Vam isporučimo čist set podataka.

Kako da izvučem maksimum iz postojećih podataka?

Nauka napreduje brzo i držanje koraka se novim analitičkim metodama postaje sve teže i teže. Kao deo našeg tima imamo 4 naučnika sa vodećih britanskih univerziteta koji se bave razvojem i primenom statističkih tehnika druge generacije. Ove tehnike mogu da vam pomognu da uočite skrivenu strukturu u podacima,  skrivene grupe potrošača kao i da ustanovite mehanizme i veze između promenljivih koje se ne mogu uočiti korišćenjem standardnih tehnika.

SerbiaEnglish