Cilj istraživanja: Identifikovati prva tri najtraženija pojma na Google Search-u Srbiji na svako zadato slovo azbuke ili abecede.

Postupak: Rezultati su dobijeni na google.rs pretraživaču uz pomoć autocomplete funkcije. Da bismo sprečili grešku koja proističe iz povezanosti pretraživača i istorije pretraživanja kao i profila korisnika računara/brauzera sa koga se sprovodi istraživanje, koristili smo Google Chrome u inkognito modu. Kako lokacija  (zemlja iz koje se vrši pretraga) utiče ne rezultate, istraživanje je sprovedeno iz Srbije. Takođe, istraživanje je obavljano u više navrata tokom 2015 godine kako bi se poništio efekat search spike-a (kratkoročne aktuelnosti neke teme).

Rezultati: Prosečan korisnik Google Search-a u Srbiji teži da bude dobro obavešten o aktuelnim događajima te na Internetu prati dnevnu štampu i sport. Znanje o sportu pokušava da unovči u kladionici, ali svestan da je potrebno i malo sreće, gleda u horoskop i tumači snove. Osim što voli da se zabavi uz igrice, domaće i strane serije, filmove i crtaće, svoj trgovački talenat ili talenat za pametnu kupovinu, oprobaće na sajtovima za online trgovinu. Voli šoping, a modne savete potražiće na blogovima ili instragramu. Ljubav mu/joj je važna tema, a srodnu dušu potražiće i preko aplikacija za upoznavanje. Praktičan je, te će popravke i džem pokušati da uradi sam. Mentalne vijuge razgibaće uz partiju šaha, a svoju intelektualnu radoznalost zadovoljiće na vikipediji. Od poznatih potražiće Đokovića, Balaševića, Šešelja, ali i Andriju i Anđelku. Oprezan je te drži oko na brzini interneta koju isporučuje provajder, ali i na stanje u banci. Mejl će proveriti često. Rado će leteti Wizz-om, najverovatnije za Švedsku. Konačno, prosečan korisnik često posećuje društvene mreže, premda i nije baš najsigurniji kako se tačno piše taj Jutjub. Ali i ne haje, to može i Google prevodilac da reši! 

Standardna ograničenje tehnike istraživanja: Google autocomplete funkcija je dizajnirana da daje aktuelne, opšte, ali na prvom mestu individualno relevantne sugestije pretrage. Ova funkcija, na zadato slovo daje istorijski, ali i trenutno najtraženije pojmove i sortira ih po popularnosti. Iz date liste Google briše uvredljive kao i sadržaje za odrasle. Ovako dobijeni rezultati ne moraju da se poklapaju sa najposećenijim sajtovima kojima može da se pristupa na razne načine, aGoogle search je samo jedan od njih. Takođe, ukoliko neki pojam/tema ima snažan trenutni skok u pretraživanju (tzv.search spike) on će u trenutku pretrage biti izlistan iznad pojmova koji su istorijski bili češće pretraživani jer je Google autocomplete podešen da favorizuje aktuelnost (tzv. freshness). Ipak, istraživanje je sprovedeno tako da se potencijalna ograničenja pristupa u potpunosti izbegnu ili svedu na minimum.

SerbiaEnglish